Center for Bygningsbevaring Logo

Bygningsrestaurering 2019/2020

Opstart torsdag 19.09. 2019 i RAADVAD

Velkommen til årets kursusrække, der tager udgangspunkt i de udfordringer, man som rådgiver står overfor, når man skal restaurere, transformere eller energioptimere et historisk hus eller registrere et historisk byområde.

Ved vedligeholdelse, istandsættelse eller ombygning af ældre bygninger er det afgørende for et smukt og holdbart resultat, at man anvender korrekte og oftest traditionelle håndværksmetoder og materialer, fordi de skal arbejde sammen med husets eksisterende ældre materialer og konstruktioner. En stor kvalitet er endvidere deres store potentiale i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Værdisætning af bevaringsværdier samt restaureringsprincipper vil være et gennemgående temaer på en del af kursusdagene. Værdisætning af bygninger og deres omgivelser kan være meget nyttig for kommunale sagsbehandlere, ligesom projekterende arkitekter kan have glæde af en fast indarbejdet metode.

Vi vil igen i år tilbyde en række kursusdage med både teoriundervisning samt efterfølgende workshop. Her bliver det muligt for teoretikere f.eks. at prøve og ådre, marmorere eller forgylde og der bliver også mulighed for at forsøge sig som essesmed eller tækkemand.

Nærlæs programmet og se, hvilke muligheder der er for at lære om de traditionelle materialer og metoder og måske selv afprøve nogle af teknikkerne.

Arrangører og indlægsholdere
Kursusrækken afholdes som et samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskoles Institut for Bygningskunst og Kultur, kandidatprogram i Kulturarv, Transformation og Restaurering og Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Kursusrækkens undervisere kommer i år fra styrelser, kommuner, tegnestuer, forskningsinstitutioner, håndværksfirmaer og naturligvis fra både Kunstakademiets Arkitektskole og Center for Bygningsbevaring i Raadvad.
Læs om kursusrækken på KADK's hjemmeside HER

Baggrund
Mange rådgivere og teknikere ansat i private tegnestuer, statslige myndigheder, museer m.m. oplever udfordringer med behandling af fredede og bevaringsværdige bygninger. Center for Bygningsbevaring og Arkitekternes Efteruddannelse inviterer nu til endnu en kursusrække, der tager udgangspunkt i disse udfordringer.

Formål
Formålet med kursforløbet er at styrke deltagernes kompetencer i forhold til istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer ved arbejde på de fredede og bevaringsværdige bygninger. Målgruppe Kurset retter sig mod arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, museumsfolk og håndværekere, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftiget på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede – og bevaringsværdige bygninger.

Pris
4.000 kr + moms pr. kursusdag
10% rabat ved samtidig tilmeldig til 6 kursusdage

Tilmeldingsmulighed
Tilmeld dig kursusrækken HER


OVERSIGT

Planlægnings- og bevaringspolitik samt bæredygtighed og cirkulær økonomi

Kursusdag 01 - d. 19.09.2019
Fredede- og bevaringsværdige bygninger – lovgivning og praksis (Raadvad)
Kurset er afholdt.

Kursusdag 02 - d. 24.10.2019
By- og bygningsbevaring – bæredygtighed og cirkulær økonomi (KADK)
Kurset er afholdt.

Restaurering og fornyelse. Materialer og teknikker (teori og praktik)

Kursusdag 03 - d. den 03.10.2019
Interiørrestaurering. (Raadvad)
Kurset er afholdt.

Kursusdag 04 - d. 07.10.2019
Interiørrestaurering. Maler – marmorering & ådring (Raadvad)
Kurset er afholdt.

Kursusdag 05 - d. 08.10.2019
Interiørrestaurering. Maler – marmorering & ådring (Raadvad)
Kurset er afholdt.

Kursusdag 06 - d. 09.10.2019
Interiørrestaurering. Maler – forgyldning (Raadvad)
Kurset er afholdt.

Kursusdag 07 - d. 10.10.2019
Interiør- og eksteriørrestaurering. Maler – traditionelle malermaterialer og metoder (Raadvad)
Kurset er afholdt.

Kursusdag 08 - d. 31.10.2019
Vinduesrestaurering: trækvalitet, overfladebehandling og energioptimering (Raadvad)
Kurset er afholdt.

Kursusdag 09 - d. 14.11.2019
Facaderestaurering: kalk, mørtel, murværk samt facadedekorationer i natursten og puds (Raadvad)
Kurset er afholdt.

Kursusdag 10 d. 28.11.2019
Tagrestaurering: tegl-, skifer, kobber - og stråtag (Raadvad)
Kurset er afholdt.

Kursusdag 11 - d. 16.01.2020
Smedejern, støbejern og bronze: restaurering og nyfremstilling (Raadvad)
Kurset er afholdt.

Kursusdag 12 - d. 06.02.2020
Energioptimering i historiske huse (Raadvad)
Kurset er afholdt.

Restaurering og transformation, brandsikring og tilgængelighed

Kursusdag 13 - d. 20.02.2020
Brandsikring og tilgængelighed i historiske huse (Raadvad)
Kurset er afholdt.

Kursusdag 14 - d. 05.03.2020
Restaurering og transformation af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer – holdninger og metoder (KADK)
Kurset er afholdt.


KURSUSDAG 01
Fredede- og bevaringsværdige bygninger – lovgivning og praksis

Afholdes i RAADVAD
Torsdag den 19. september 2019

Kursusdagen omhandler bygningsbevaring i Danmark herunder lovgivning og principper for bygningsarbejder på både de fredede og de bevaringsværdige bygninger. Hvad er forskellen? Hvem gør hvad? Hvordan kan sagsbehandling og rådgivning af brugerne sikre, at myndighedernes krav og retningslinjer for sikring af bevaringsværdier føres ud i livet?

Nye fredninger og affredninger. Fredede bygninger – eksempler på sagsbehandling. Bevaringsværdige bygninger. Eksempler på sagsbehandling / kommune. Forskellige registreringsmetoder til kommune- og bevarende lokalplanlægning.

Se uddybende program.
Kurset er afholdt.


KURSUSDAG 02
By- og bygningsbevaring - bæredygtighed og cirkulær økonomi

Kandidatprogrammet i Kulturarv, Transformation og Restaurering på Institut for Bygningskunst og Kultur på Kunstakademiets Arkitektskole.

Afholdes på KADK, Holmen
Torsdag den 24. oktober 2019

De bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Danmark udgør en væsentlig del af vores bygningskultur. For byernes og landsbyernes vedkommende endda en betydeligt større del end de fredede bygninger.

En af de største kvaliteter ved bevaringsværdige bygninger og bymiljøer er deres store potentiale i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi. Der er behov for at omdefinere eller udvide begge begreber, da de gængse definitioner i dag ikke i tilstrækkelig grad vægter holdbarhed og levetid for eksisterende bygninger.

Kursusdagen omhandler by- og bygningsbevaring set i et bæredygtigt helhedsperspektiv. Kurset vil behandle emner som FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, cirkulær økonomi, energiforbedring og indeklimaforhold, bæredygtig transformation samt nybyggeri med klassiske materialer og metoder.

Se uddybende program.
Kurset er afholdt.


KURSUSDAG 03
Interiørrestaurering

Afholdes i Raadvad
Torsdag den 03. oktober 2019 (teori og workshop)

En indvendig istandsættelse eller nyindretning af et ældre hus bør altid foretages nænsomt og med det sigte at bevare de eksisterende og originale materialer og bygningsdele så vidt muligt. Det er tillige målet at få interiørerne til at fremtræde i harmoni med husets alder både i stilart, materialevalg og stoflighed.

På kursusdagen gennemgås typiske interiørrestaureringer i fredede bygning, så det bliver klart, hvordan man griber opgaven an lige fra forundersøgelser og dokumentation til projektering. Kursusdagen omhandler også materialerelaterede emner som behandling eller genskabelse af f.eks. indvendigt pudsede vægge, lofter, gulve og overfladebehandlinger med farver, der passer til husets alder og stilart, og som er genskabt på baggrund af farvearkæologiske undersøgelser.

På denne kursusdag er der især fokus på snedker- og stukkatørarbejder.

Se uddybende program.
Kurset er afholdt.


KURSUSDAG 04
Interiørrestaurering. Maler – marmorering & ådring

Afholdes i Raadvad
Mandag den 7. oktober 2019 (teori og workshop)

Kurset giver indsigt i hvordan man kan istandsætte interiører i fredede –og bevaringsværdige bygninger med traditionelle metoder og teknikker. På to kursusdage er temaet marmorering og ådring, hvor man lærer at imitere forskellige marmortyper i både oliemaling og øllasur, samt ådring hvor man lærer at imiterer forskellige træsorter også i både olie og øllasurteknik.

Kursisterne får en kort teoretisk introduktion til teknikkerne sat ind i et historisk perspektiv og fortsætter derefter med at lære, hvordan man laver bundbehandling og derefter bygger malingslagene op et efter et.

Underviserne har kendskab til og har selv benyttet teknikkerne på en lang række fredede og bevaringsværdige ejendomme både ind- og udland. Malermesteren har bl.a. udført arbejder på Frederiksberg Slot og Slotskirke, Amalienborg Slot, Det Norske Storting, Kongeslottet i Oslo samt en lang række herregårde og private villaer og lejligheder.

Målet med kursuset er at deltagerne skal kunne se og vurdere ligenden arbejder på en mere indsigtsfuld måde fremover.

Se uddybende program.
Kurset er afholdt.


KURSUSDAG 05
Interiørrestaurering. Maler – marmorering & ådring – tilvalg til dag 04

Afholdes i Raadvad
Tirsdag den 8. oktober 2019 (workshop)

Kursusdagen er et supplement til DAG 04 og giver yderligere indsigt i og mulighed for fordybelse i de traditionelle metoder og teknikker. På to kursusdage er temaet marmorering og ådring, hvor man lærer at imitere forskellige marmortyper i både oliemaling og øllasur, samt ådring hvor man lærer at imiterer forskellige træsorter også i både olie og øllasurteknik.

Målet med kursuset er at deltagerne skal kunne se og vurdere ligenden arbejder på en mere indsigtsfuld måde fremover.

Se uddybende program.
Kurset er afholdt.


KURSUSDAG 06
Interiørrestaurering. Maler – forgyldning

Afholdes i Malermester Martin Behrendts Malerværksted i Raadvad
Onsdag d. 09. oktober 2019 (workshop)

Forgyldning har været kendt i årtusinder og er stadig meget anvendt i restaureringsopgaver både på inventar, men også udendørs på metal. Især bygningsdele af træ, sten, marmor og stuk er blevet forgyldt; men man kan også forgylde på andre materialer som f.eks. glas, beton og læder. Foruden belægning med bladguld kan der have været anvendt lueforgyldning og polimentforgyldning.

Hvis man som rådgiver har brug for at kunne vurder hvilke teknikker, der oprindeligt har været anvendt, så er det en stor hjælp selv at have afprøvet nogle af teknikkerne. På kursusdagen er det muligt at både se og høre om forskelle på de forskellige teknikker og materialer og i workshoppen kan kursisterne selv prøve at forgylde med både ægte bladguld, bladsølv samt slagmetal.

Se uddybende program.
Kurset er afholdt.


 

KURSUSDAG 07
Interiører- og eksteriørrestaurering. Maler - traditionelle malermaterialer og metoder

Afholdes i Raadvad
Torsdag d. 10. oktober 2019 (teori og workshop)

En restaureringsopgave kræver stort set altid et indgående kendskab til traditionelle malematerialer og teknikker. Har man som rådgiver selv prøvet at blande og stryge farver op og har fået udført blot en lille farveafdækning, så er man rigtig godt hjulpet, når man skal beskrive eller kvalitetsvurdere håndværkernes arbejder til en opgave.

De traditionelle maleteknikker dækker over forskellige bindemidler tilsat farvepigment. Limfarve til vægge, mosfarve til lofter, linoliemaling og temperarfarve til mur og træværk. Imitationsmaling, bestående af lasering, ådring og marmorering, er en særlig specialitet inden¬ for dekorationsmaleriet, hvor man efterligner et andet materiale, f.eks. poleret marmor eller høvlet træ i fine træsorter.

Teoridelen ridser hovedbestanddele i de traditionelle malerteknikker op. Limfarver, oliefarver og temperafarver – hvad anvendes hvornår? De traditionelle malematerialers styrker og svagheder sammenholdt med nye og moderne malingstyper. Konservatoren fortæller om sine arbejder med de malede rum og om, hvad må man bruge i f.eks. et fredet hus.

Kursisterne får mulighed for at fremstille deres egne farver med de traditionelle farver, som de får med hjem.

Se uddybende program.
Kurset er afholdt.


KURSUSDAG 08
Vinduesrestaurering: trækvalitet, overfladebehandling og energioptimering

Afholdes i Raadvad
Torsdag den 31. oktober 2019 (teori og workshop)

Der er god grund til at passe godt på gamle vinduer. De er fremstillet i en materialekvalitet og konstruktion, der langt overgår de fleste nyere vinduer. De er også smukke, holdbare og kan energiforbedres, så de isolerer bedre end termoruder, og så er det er billigere at vedlige holde dem end at udskifte dem! Det er også muligt at istandsætte gamle vinduer, der indeholder blyholdig maling, efter en ny og endda billigere metode, der ikke støver, og som derfor løser de miljømæssige og arbejdsmiljømæssige problemer.

På kursusdagen gennemgås en uvildig vurdering af bevaringsværdi, lyd,- lys- og energiforhold samt totaløkonomi på en vinduessag.

Vi ser på forskellige samlings- og reparationsmetoder og i workshoppen afprøves afrensning med den ikke-støvende metode, reparationsmetoder, udtagning og genisætning af gamle glas samt korrekt maling med linoliemaling.

Se uddybende program
Kurset er afholdt.


 

KURSUSDAG 09
Facaderestaurering: kalk, mørtel, murværk samt facadedekorationer i natursten og puds

Afholdes i Raadvad
Torsdag den 14. november 2019 (teori og workshop)

Kalk, mørtel, mursten og puds har været kendt og anvendt i Danmark i over 800 år, og alligevel er der fremkommet meget ny viden, der har forbedret holdbarhed af materialerne, og dermed også drift og vedligeholdelse af ældre bygninger.

Det er helt afgørende for et godt resultat, at man har kendskab til de forskellige murematerialer og mørteltyper, der findes, og en viden om, hvad der kan anvendes i hvilke sammenhænge. Man kan vurdere f.eks. en kalkmørtel i forhold til en lang række forskellige egenskaber: mekanisk styrke, trykstyrke, bøje-trækstyrke, elasticitet, fugtkemiske egenskaber, kapillarsugning, udtørring, frostfasthed, håndværksmæssige egenskaber, bearbejdning og vedhæftning samt hærdningsmønster og –hastighed og hertil kommer, hvordan man rammer den originale farve igen ved en restaurering. Disse forhold er ofte genstand for store diskussioner imellem de forskellige fagfolk, der kan have helt forskellige krav og ønsker til materialet.

Ældre, murede huse har tillige en rig tradition for udsmykkede og fremhævede elementer på facaden som gesimser, sokkel, vandrette bånd og fordakninger og indfatninger ved vinduer og døre. Udsmykningerne blev typisk udført i natursten og opsat på fornemme bygninger, men efter industrialiseringen i 1800-tallet blev støbte og massefremstillede facadedekorationer almindelige og benyttet på alt fra etageejendomme til stationsbygninger og borgerskabets villaer.

Se uddybende program
Kurset er afholdt.


KURSUSDAG 10
Tagrestaurering: tegl-, skifer, kobber - og stråtag

Afholdes i Raadvad
Torsdag den 28. november 2019 (teori og workshop)

Tegltage, skifertage og stråtage er en markant del af vores bygningskultur. Gamle tage kræver jævnligt eftersyn og vedligeholdelse, men til gengæld kan både et tegltag og et skifertag holde i op til 100 år. Stråtage holder i bedste fald kun den halve tid og er mere brandbart, men til gengæld vejer det ikke så meget, og det tilpasser sig let både skæve og forskudte tagværker.

Kursusdagen handler om tagværker, råd og svamp, skorstene, tagomlægninger, undertage, inddækninger, kviste, skorstene, tagrender og tagnedløb, og der fokuseres på kulturhistorie, materialer, patinering, undertag, skader og energioptimeringsmetoder.

Skifer- og kobbertage og inddækninger og skotrender i zink giver ofte problemer i tagkonstruktioner. De gamle skifertage, der blev lagt for over 100 år siden, er tit utætte, men hvornår er det påkrævet med en udskiftning, og hvornår kan man nøjes med reparationer og partiel omlægning? Hvilke krav skal man stille til et nyt skifertag? Hvordan lægger man et kobbertag korrekt? Hvordan udføres en skotrende eller inddækning i zink korrekt, så skader undgås og hvad ser man efter på et tilsyn? På kursusdagen gennemgås nogle af de typiske skader, fejl og mangler.

Eftermiddagens to små workshops omhandler kvalitetssikring af strå og tegl samt korrekt oplægning.

Se uddybende program
Kurset er afholdt.


KURSUSDAG 11
Smedejern, støbejern og bronze – restaurering og nyfremstilling

Afholdes i Raadvad
Torsdag 16.01.2020 (teori og workshop)

Smedearbejder er karaktergivende bygningsdetaljer og utroligt holdbare, hvis de repareres eller genfremstilles og overfladebehandles korrekt. Det samme gælder støbejernsarbejder, der i en årrække har været en overset del af vores bygningskultur. Støbejern kan både repareres og genfremstilles forholdsvis nemt og er ideelt til masseproduktion af både simple og rigt detaljerede rækværker, gelændere, gitre, dæksler, vinduer, lamper, trapper og søjler – støbejern er tillige brandsikkert.

Kursusdagen omhandler muligheder og begrænsninger ved smede- og støbejern som byggemateriale. Hvad er forskellen, hvad kan smede- og støbejern bruges til, og hvad skal man være opmærksom på som rådgiver både ved istandsættelse og nyfremstilling? Vi ser på forskelligt udbudsmateriale og hører, hvad smeden gerne vil modtage fra rådgiveren.

I workshoppen i Raadvad Smedie fremvises de traditionelle essesmedeteknikker, og kursisterne får mulighed for selv at prøve at smede ved essen.

Der er tillige indlagt et besøg i Raadvad Bronzestøberi, hvor vi hører om støbeteknikker og efterbearbejdning af bronzeemner.

Se uddybende program
Kurset er afholdt.


KURSUSDAG 12
Energioptimering i historiske huse

Afholdes i Raadvad
Torsdag den 6. februar 2020 (teori og workshop)

Det kan være svært at gennemskue nyere isoleringsmaterialers egenskaber og ydeevne. Produkterne skal leve op til en række andre krav som brandsikkerhed, modstandsevne over for fugt og svamp, lydreduktion og miljømæssige belastninger for at være egnede som isolering i huse. Der findes en række produkter, som kan bruges til både efterisolering af eksisterende huse og til isolering af nybyggeri. Nogle af materialerne stiller dog meget specifikke krav til konstruktionen af bygningen, så hvad isolerer man med i hvert enkelt tilfælde?

I workshoppen får kursisterne mulighed for selv at arbejde med en række af de nye ”alternative” isoleringsmaterialer, høre om evt. faldgruber, stille spørgsmål til producenterne og få vareprøver med hjem.

Se uddybende program
Kurset er afholdt.


KURSUSDAG 13
Brandsikring og tilgængelighed i historiske huse

Afholdes i Raadvad
Torsdag den 20. februar 2020 (teori)

Brandsikring i historiske huse er et højaktuelt emne. Over 40 fredede ejendomme er brændt inden for de senere år – hvorfor skete det, og hvad kan man gøre for at minimere risikoen for lignende hændelser andre steder? Hvad er ejernes udfordringer i forhold til forsikringen, og kan man sikre sig med en brandstrategi? Kursusformiddagen giver et bud på, hvordan man kan foretage en projektgennemgang og brandteknisk dimensionering i samarbejde med en ingeniør, og kommer ind på myndighedernes håndtering og krav i forbindelse med restaurering eller genopførelse efter en brand i en fredet ejendom.

Tilgængelighed i historiske huse er også et emne, der bliver mere og mere aktuelt. Kursuseftermiddagen viser med udgangspunkt i cases udfordringer og løsningsforslag med tilgængelighed til fredede eller bevaringsværdige bygninger.

Se uddybende program.
Kurset er afholdt.


KURSUSDAG 14
Restaurering og transformation af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer - holdninger og metoder

Kandidatprogrammet i Kulturarv, Transformation og Restaurering på Institut for Bygningskunst og Kultur på Kunstakademiets Arkitektskole.

Afholdes på KADK, Holmen
Torsdag den 5. marts 2020

Hvad forstår man ved restaurering, renovering og transformation? Dækker begreberne det samme, eller repræsenterer de tre forskellige holdninger og metoder? Kan Venezia-Charteret bruges i dag, eller har holdninger og principper flyttet sig på 50 år – specielt i forhold til de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer?

Kursusdagen spænder fra generelle anskuelser af transformation af bygningskulturarven til udvalgte eksempler på vellykket transformation, og kommer bl.a. også ind på transformation og ombygning af efterkrigstidens industrilandskaber.

Vandflyverhangaren, som kursusdagen afholdes i, er fredet, og der bliver også mulighed for at besigtige den bevaringsværdige Konstabelskolen på Margretheholm, som modtog RENOVER prisen 2016.

Se uddybende program
Kurset er afholdt.