Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUS - SAVE registrering

Center for Bygningsbevaring udbyder på opfordring dette SAVE kursus, der indeholder en grundig indføring i de redskaber, der kan sikre overblikket i de områder af kommunen, hvor bevaringsværdige bygninger og helheder endnu ikke er kortlagt, eller hvor de skal revideres.

På kurset vil deltagerne blive præsenteret for både SAVE metoden og SAVE vejledningen, som Kulturarvsstyrelsen har udgivet; samt med den nationale database over fredede og bevaringsværdige bygninger ”FBB”. 

Undervisningen vil indeholde eksempler fra gennemførte SAVE projekter, hvor metoden har dannet grundlag for lokalplanlægning, opdatering og videreudvikling af tidligere kommune-, kulturmilø- og kulturarvsatlas.

Kursusdag vil indeholde teori, workshop med cases, øvelser og oplæg.

Kursusdagen kan følges op senere, hvis der er behov for at diskutere problemer der måtte dukke op, når registratorerne selv går i gang. Her kan underviserne evt. bestilles til at være behjælpelig med at fastlægge et vurderingsniveau, med hensyn til den bevarings- og vedligeholdelsestilstand samt byggeskik, der gør sig gældende i registratorens  kommune.

Program
Se det uddybende program HER

Kompendier  
SAVE vejledningen (USB)
SAVE registreringsskemaer   
Bevaringsværdige Bygninger – Sikring af bevaringsværdier (USB)

Målgruppe
Medarbjederne ved en kommune, der skal i gang med SAVE registrering og udpegning af kommunens bevaringsværdige bygninger,

Sted:
Center for Bygningsbevaring
Raadvad 40
DK 2800 Kgs. Lyngby

Dato:
1. kursusdag – teori og workshop.
Torsdag den 03. maj 2018

Antal deltagere:
Min. 10 deltagere

Pris for kursusafholdelsen inkl. forberedelse og kompendier
3.900kr ex. moms

Tilmeldig
Deltagerens navn, kommunens navn, kommunens adresse, telefonnummer, e-mail, cvr. nummer og EAN nummer sendes til: info@bygningsbevaring.dk

Tilmeldingsfrist
Mandag den 09. april

Undervisere:
Anne Lindegaard, arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Dorthe Bendtsen, arkitekt maa, konsulent Center for Bygningsbevaring
Vera Noldus, arkitekturhistoriker og projektleder, Center for Bygningsbevaring

Kontaktpersoner:
Center for Bygningsbevaring:  Arkitekt maa Anne Lindegaard. Tlf.. 20 86 07 58
E-mail: ALIN@bygningsbevaring.dk