Center for Bygningsbevaring Logo

                                        

 

 

Netværk for Bindingsværk

Netværket er et nyeligt indgået samarbejde mellem Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, Kunstakademiets Arkitektskole og Center for Bygningsbevaring.

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Norden; men de er under stort pres fra eksempelvis nedrivning og skæmmende ombygninger, der mindsker eller ødelægger de historiske og arkitektoniske værdier.

Formålet med Netværk for Bindingsværk er at udveksle erfaringer og formidle ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug i kommunerne, af husejere og håndværkere. Vi håber, at netværket sammen med det nordiske samarbejde kan bidrage til en bedre bevaring af disse meget værdifulde bygninger.

Netværk for Bindingsværk samler politiker, embedsmænd, museumsfolk, håndværkere og ejere med flere i et netværk, for mennesker med særlig interesse for bindingsværk, og det er planen, at der skal afholdes både et netværksmøde og et dagskursus både forår og efterår, i de tre år projektet løber.

Netværk for Bindingsværk er blevet en realitet takket være A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal, der har givet en million kroner til formålet. Pengene skal bruges til ny forskning, videndeling og undervisning i bindingsværk.

Baggrund for oprettelsen af netværket
Baggrunden for oprettelsen af Netværk for Bindingsværk

Kontaktpersoner i projektgruppen

Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur
Projektleder
Næstformand BYOGLAND
Søren Hossy
Tlf. +45 33159596
E-mail: s-hossy@mail.dk

Center for bygningsbevaring
Projektleder
Arkitekt maa og kursusleder
Anne Lindegaard
Tlf. +45 20860758
E-mail: ALIN@bygningsbevaring.dk

Kunstakademiets Arkitektskole / Center for Bygningsbevaring
Projektleder
Forskningslektor Søren Vadstrup
Tlf. +45 29454096
E-mail: soren.vadstrup@KADK.dk