Center for Bygningsbevaring Logo

Medarbejdere

Centerets medarbejdere er alle specialuddannede indenfor bygningsbevaring og bygningsrestaurering og har gennemført en række større opgaver: Forsknings- og udviklingsprojekter for danske myndigheder og styrelser, restaureringsopgaver for bl.a. Statens Bygningsfredningsfond, formidlingsprojekter, efteruddannelse af både rådgivere, planlæggere og håndværkere, landsdækkende kampagner og udstillinger, TV-udsendelser,  bogudgivelser m.m.

Centeret kan desværre ikke længer påtage sig gratis telefonrådgivning. Vi henviser til vores anvisningsblade her på hjemmesiden og til Kulturstyrelsen, Information om bygningsbevaring og til www.byggefilm.dk

Hovedtelefonnummer: +45 45 96 99 90
E-mail: info@bygningsbevaring.dk

Anders Bæhr Nielsen

Anders Bæhr Nielsen
Bygningssynsleder / projektleder
Ansvarlig for centerets bygningssynsordning.
Bygningssyn, rådgivning til husejere og tegnestuer, vedligeholdelsesplanlægning, handlingsplaner for fredede ejendomme, samt byggestyring på renoverings- og restaureringsprojekter.
Anders Bæhr Nielsen er fungerende syns- og skønsmand.

Mobil: +45 30 50 19 92
E-mail: ABNI@bygningsbevaring.dk


Anne Lindegaard
Arkitekt MAA / fungerende centerleder / seniorprojektleder
Ansvar for centerets strategi og drift, administration, tilbudsgivning, fondsansøgninger, hjemmeside og rådgivning. 
Ansvarlig for centerets kurser og efteruddannelse samt kontakt til diverse netværk. Projektledelse, SAVE- registrering, kildeundersøgelse, udstillinger m.m.

Mobil: + 45 20 86 07 58
E-mail: ALIN@bygningsbevaring.dk

 

Bettina Neldberg
Projekt- og byggeleder / bygnings- og installationsingeniør
Projektledelse og byggestyring. Arbejdsmiljøkoordinator. Tilstandsvurdering af vvs-installationer, vedligeholdelsesplanlægning og vinduesrestaureringssager.

Mobil: +45 20305923
E-mail: BNEL@orbicon.dk

Vera Noldus
Arkitekturhistoriker cand.mag. / ph.d. /projektleder
By- og bygningsanalyser, frednings- og bevaringsvurderinger, værdisætning, potentialeanalyser, bevaringsplanlægning, SAVE-registrering, kommune- og kulturarvsatlas, bæredygtig renovering og transformation, arkitekturpolitik, kommunikation og formidling (artikler, bøger, foredrag, kurser og undervisning).

Telefon: + 45 29 39 81 87
E-mail: VENO@bygningsbevaring.dk

Hans-Jørgen Hansen
Projektleder (Primært Fyn og Jylland)
Bygningssyn, rådgivning til husejere og tegnestuer, vedligeholdelsesplanlægning, handlingsplaner for fredede ejendomme m.v.
Hans Jørgen Hansen er fungerende syns- og skønsmand.

Mobil: + 45 23 61 24 46
E-mail: HJHA@bygningsbevaring.dk

 

KONSULENT

 

Søren Vadstrup
Arkitekt MAA / lektor
Ansvarlig for centerets publikationer og formidling.
Traditionel byggeteknik, materialeteknologi og håndværk, specialistrådgivning til tegnestuer, museer og myndigheder.
Kommunikation og formidling (artikler, bøger, publikationer, foredrag, kurser og undervisning).
Søren Vadstrup er fungerende syns- og skønsmand og er tillige tilknyttet Kunstakademiets Arkitektskole som lektor.

Mobil: + 45 29 45 40 96
E-mail: soren.vadstrup@kadk.dk

 

Dorthe Bendtsen

Dorthe Bendtsen
Arkitekt maa / journalist DJ / projektleder
By- og bygningsanalyser, frednings- og bevaringsvurderinger, værdisætning, potentialeanalyser, bevaringsplanlægning, SAVE-registrering, kommune- og kulturarvsatlas, arkitekturpolitik, kommunikation og formidling (artikler, bøger, publikationer, foredrag, kurser og undervisning).

Telefon: +45 45 96 99 90
E-mail: info@bygningsbevaring.dk