Center for Bygningsbevaring Logo

Kurser for fagfolk

Center for Bygningsbevarings kurser formidler viden om traditionelle byggematerialer, håndværksmetoder og energioptimering i ælder fredede- og bevaringsværdige bygninger.

Kursrækken Bygningsrestaurering 2017
Kursusrækken retter sig mod både private rådgivere, museums- , statsligt,- og kommunalt ansatte samt interesserede f.eks. håndværkere. Kursusrækken udbydes i samarbejde med Arkitekternes Efteruddannelse og Kunstakademiets Arkitektskole. Læs mere HER

Kursusrækken Bindingsværkshåndværker er udviklet for og udbydes i regi af Netværk for Bindingsværk under BY&LAND. Læs mere HER

Kursusdagene Bygningsbevaring på Grønland
Greenland National Museum and Archives og Center for bygningsbevaring i Raadvad inviterer til et tre kursusdage om vedligeholdelses-, transformations- og energioptimeringarbejder på fredede- og bevaringsværdige bygninger i Grønland.
Læs mere HER

Vinterakademi 2016/2017
Den grønne tænketank CONCITO, NCC Construction og Center for Bygningsbevaring i Raadvad afholde et Vinterakademi om "Cirkulær Økonomi i Byggeriet". Dermed sætter vi fokus på, hvordan vi skaber en værdikæde uden spild. Kurset er målrettet nyuddannede og er gratis.
Læs mere HER

Praktisk minikursusrække eller kursus i teambuilding.
Kursusdagene kan sammensættes efter behov og ønske, hvis man er en gruppe. Kontakt os og få et tilbud.

Bestillingskurser for tegnestuer, kommuner, håndværksvirksomheder m.v.
Ring til os og få et programoplæg og et tilbud.