Center for Bygningsbevaring Logo

Kommende kurser
Netværk for Bindingsværk har planlagt at afholde 6 kursusdage fordelt over tre år. De to første kursusdage er afholdt på Sjælland i efteråret 2017 og flere af de følgende kursusdage vil blive afholdt på Fyn og i Jylland. Kursusprogrammerne og valg af lokalitet for kursusafholdelserne i 2018 og 2019 udvikles med indput fra deltagerne, så det blive ikke det samme kursusprogram på de følgende 4 kursusdage. 

2018

Viby_Fyn

Bindingsværkshåndværker
Historie, istandsættelse og energiforbedring af bindingsværk med vægt på landbindingsværk

Onsdag den 18. april 2018
Vadstrup, Viby Bygade 12, DK 5370 Mesinge på Fyn

Se program for kurset HER                
Tilmelding via Safeticket kommer HER

Baggrund
Arbejder på bindingsværksbygninger stiller særlige krav til både de husejere, rådgivere, byggesagsbehandlere og håndværkere, der arbejder med dem. Da rådgivning til husejerne i forbindelse med mange mindre byggeopgaver ofte gives af enten håndværkere eller byggemarkeder, er der behov for, at disse faggrupper tilegner sig en tværfaglig, grundlæggende viden om både bygningstypen, traditionelle byggematerialer og håndværksmetoder.

Mindre opgaver kan måske klares af en bindingsværkshåndværker, der kan have baggrund som tømrer eller murer, og som også har sat sig grundigt ind i de krav, der stilles til andre implicerede håndværksfag.
Er man ikke selv håndværker, så er det altid en god start at have sat sig ind i teorien, før man træffer aftaler med sine håndværkere.

Formål 
Det overordnede formål med Netværk for Bindingsværk er at udveksle erfaringer og formidle ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug for håndværkere, husejere og i kommunerne.

Formålet med kursusdagene er at mindske risikoen for skader på bindingsværksbygninger, der typisk opstår på grund af anvendelsen af forkerte materialer og metoder. Et tæt samarbejde med og imellem håndværkerne, og kendskab til de forskellige faggruppers arbejder, kan være med til at mindske denne risiko.

Målgruppe
Netværk for Bindingværks kurser i istandsættelse og energioptimering af bindingsværksbygninger, er især målrettet håndværkere som f.eks. tømrer, murer og maler, men ejere af bindingsværkshuse, kommunale byggesagsbehandlere, ansatte i byggevaremarkeder eller andre interesserede medlemmer af BYOGLAND, er også velkomne på kursusdagene.

Udbytte
Der udstedes kursusbevis til medvirkende håndværkere, og de bliver tilbudt at lade sig opføre i en kommende håndværkeroversigt på denne side, så det bliver let for rådgivere og husejere at finde frem til dem.

Pris

Medlemmer af BYOGLAND og Netværk for Bindingsværk deltager i kursusdagen til en pris af 1.500kr

Kursusdagene er som udgangspunkt medlemsarrangementer, men hvis man ikke ønsker at være medlem af BYOGLAND, så kan man deltagelse i en kursusdag for 2.000kr, hvis der er plads.

Kontaktperson
Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring. Tlf. +45 20860758

EFTERÅRET 2018

Program er under aftale - tilmelding kommer til at foregå via Safeticket som sædvanlig.