Center for Bygningsbevaring Logo

Kurser
Center for Bygningsbevarings kurser formidler viden om traditionelle byggematerialer og håndværksmetoder i ældre bygninger samt fakta og undersøgelser om, hvad der virker og ikke virker og hvad der er bedst og billigst i længden.

Kurser for fagfolk
 

Efteruddannelseskurser for rådgivere
Centerets efteruddannelseskurser tager udgangspunkt i traditionelle materialer og teknikker, som kan være med til at give en forståelse for og en holdning til begrebet restaurering.
Kurserne spænder bredt fra en til syttenkursusdage og med indhold fra håndværkets historiske rødder til nyere forskningsresultater indenfor bæredygtighed, energiberegninger, varmetab fra energiruder m.v.

Bestillingskurser
Center for Bygnigsbevaring arrangere jævnligt bestillingskurser, konferencer eller seminarer for styrelser under forskellige ministerier, arkitekt- og ingeniørtegnestuer, kommuner, erhvervsskoler, arkitektskoler, håndværksfirmaer, menighedsråd, boligforeninger m.m.
Kontakt os evt. for ideer og programoplæg.

Kurser og arrangementer for private
Center for Bygningsbevaring afholder også kortere kurser for private husejere, bl.a. aften- og eftermiddags-kurser om bevaring af vinduer, facader, maling og overfladebehandling.