Logo

BYGNINGSRESTAURERING OG TRANSFORMATION – kursusrække 2016/2017

Ved vedligeholdelse, istandsættelse eller ombygning af ældre bygninger er det altafgørende for et smukt og holdbart resultat, at man anvender korrekte og oftest traditionelle håndværksmetoder og materialer, fordi de skal arbejde sammen med husets eksisterende ældre materialer og konstruktioner.

På opfordring fra tidligere kursister vil vi i år som noget nyt tilbyde en række kursusdage med en kort opsummerende teoriundervisning samt efterfølgende workshop. Her bliver det muligt for teoretikere f.eks. at prøve og blande mørtel, svinge en murerske, pudse og kalke. Det bliver muligt at afprøve en ny BAR-godkendt afrensningsmetode til vinduesistandsættelse, der få prisen ned på det halve af, hvad en nuværende istandsættelse typisk koster pr. enhed, hvis der er konstateret bly i malingen. Det bliver muligt at ådre, marmorere eller forgylde og der bliver også mulighed for at forsøge sig som jernstøber, stukkatør og meget mere.

Nærlæs programmet herunder og se, hvilke andre muligheder der er for at lære om de traditionelle materialer og metoder og selv afprøve teknikkerne.

Værdisætning af bevaringsværdier samt restaureringsprincipper vil også være gennemgående temaer på en del af kursusdagene. Værdisætning af bygninger og deres omgivelser kan være meget nyttig for kommunale sagsbehandlere, ligesom projekterende arkitekter kan have glæde af en fast indarbejdet metode.

Undervisere fra bl.a. styrelser, arkitektskoler, kommuner, tegnestuer, forskningsinstitutioner, samt dygtige faglærer og håndværksfirmaer vil belyse de muligheder og udfordringer der knytter sig til istandsættelse, restaurering og ombygninger af fredede eller bevaringsværdige bygninger.

Baggrund
Mange rådgivere og teknikere ansat i private tegnestuer, statslige myndigheder, museer m.m. oplever udfordringer med behandling af fredede og bevaringsværdige bygninger. Center for Bygningsbevaring og Arkitekternes Efteruddannelse inviterer nu til endnu en kursusrække, der tager udgangspunkt i disse udfordringer.

Formål
Formålet med kursforløbet er at styrke deltagernes kompetencer i forhold til istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer ved arbejde på de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Målgruppe
Kurset retter sig mod arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og museumsfolk, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftiget på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede – og bevaringsværdige bygninger.

Pris
3.900kr + moms pr. kursusdag. Der gives 10% i rabat ved tilmelding til min. 6 kursusdage.

Tilmeldingsmuligheder
Tilmelding til en eller flere kursusdage HER
Tilmelding kan tillige foregå på. telefon eller e- mail - se herunder:

Yderligere oplysninger
Center for Bygningsbevaring
Anne Lindegaard
Tlf. 45969990
Email: 

KURSUSPROGRAMMER - oversigt

Onsdag den 24. august 2016
01. MATERIALER OG METODER TIL RESTAURERING OG TRANSFORMATION - teori
Forskning og ny viden om materialer og metoder til restaurering og transformation. Bæredygtighed i Danmarks arkitektoniske kulturarv. Byggeskik og byggeteknik. Koordinering og vidensdeling.
Drift og vedligeholdelse samt totaløkonomi. Fugtdynamik og poreåbenhed – contra diffusion. Fysiske begreber og dødssynder. På kursusdagen behandles tillige emner, som ikke indgår direkte i de efterfølgende workshop-kursusdage: Træ, træbehandling og overfladebehandling af udvendigt træ, smedejern mm
Se uddybende program HER
Kurset er afholdt

Torsdag den 25. august 2016 og tirsdag den 04. oktober 2016
1 - dags workshops MATERIALER med kort opsummering af teori
1A. Kalk, mørtel, murværk og puds.
(NEXT-KBH –Glostrup)
Ved facaderestaurering med både pudset og blank mur, samt til opmuring og dekorationer er det helt afgørende for et godt resultat, at man har kendskab til materiale, sten- og fuger og at man har sat sig grundigt ind i de forskellige mørteltyper der findes, og i hvilken sammenhæng de kan anvendes. Mørtler har en lang række forskellige egenskaber og disse forskellige egenskaber er ofte genstand for store diskussioner imellem fagfolk, der har helt forskellige krav til den anvendte mørtel.
Teoridelen på kursusdagen ridser alle de forskellige anvendelsesområder op og de sættes i relation til, hvad der er bedst for huset. Også de nyeste normer gennemgås.
I workshoppen bliver der mulighed for at blande mørtel og at lave forsøg med opmuring og pudsning med nogle af de mørtler, der oftest anvendes til bygningsrestaurering.
Se uddybende program HER

Onsdag den 31. august 2016
1 - dags workshops MATERIALER med kort opsummering af teori
1B. Vinduesrestaurering samt en ny metode til håndtering af blyholdig maling
Blyholdig maling på gamle vinduer betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre at vedligeholde og istandsætte vinduerne på en arbejdsmiljømæssig enkel og naturligmåde. Det er muligt, at istandsætte gamle vinduer, der indeholder blyholdig maling, efter en ny ikke-støvende metode, der løser alle miljømæssige og arbejdsmiljømæssige problemer med bly i malingen på en enkel og naturlig måde. Den nyligt godkendte metode er særdeles konkurrencedygtig både i forhold til en udskiftning af vinduet, men også i forhold til en istandsættelse, der normalt kræver et stort udstyr.
Kursisterne får mulighed for at besøge en byggeplads, hvor metoden er under anvendelse og at afprøve metode selv.
Se uddybende program HER

Onsdag den 14. september 2016
1 - dags workshops MATERIALER med kort opsummering af teori
1C. Støbejern restaurering og nystøbning –
(GH -Holbæk Jernstøberi)
Støbejernsarbejder har i en årrække været en overset del af vores bygningskultur, men de er absolut værd at værne om. Støbejern kan både repareres eller genfremstilles forholdsvis nemt og har mange gode egenskaber, som det bestemt også er værd at tænke ind i ny modernet arkitektur, hvor det også i dag er ideelt til masseproduktion af både simple og rigt detaljerede rækværker, gelændere, gitre, dæksler, vinduer, lamper, trapper, søjler m.m.
Workshoppen foregår på GH- form Holbæk Jernstøberi, hvor kursisterne ser støberiet og hører om mulighederne for håndformning, modelsnedkeri, prøver at arbejde med sandformene og ser div. støbningsmetoder.
Se uddybende program HER

Torsdag den 15. september 2016
1 - dags workshops ´MATERIALER med kort opsummering af teori
1D. Tagbelægning med skifer, kobber og zink,
(TEC -Gladsaxe )
Skifer- og kobbertage samt inddækninger, skotrender mm i zink er ofte forekommende problememner i tagkonstruktioner. De gamle skifertage, der blev lagt op for over 100 år siden, er ofte utætte og hvornår er det så påkrævet med en udskiftning og hvornår kan man nøjes med reparationer og partiel omlægning? Hvilke krav skal man stille til et nyt skifertag? Hvordan lægger man et kobbertag korrekt og hvad skal man se efter?
Hvordan udføres og beskrives en skotrende, inddækning mm i zink korrekt, så utætheder og skader undgås og hvad ser man efter på et tilsyn?
Kursisterne får mulighed for at arbejde med både skifer, zink og kobber på værkstedet.
Se uddybende program HER

Torsdag den 13. oktober 2016
02. RESTAURERING, RENOVERING OG TRANSFORMATION – HVAD ER HVAD? –teori
Kursusdagen omhandler forskellige restaureringsholdninger i relation til både restaureringshistorien og til fagets praksis i dag. Rådgiveren skal ofte balancere mellem hensynet til bevaringsværdierne og ønsker til transformation. Hvor meget skal bevares, og hvordan? Kan man tilføje nyt til gammelt, og hvordan? Hvad er forskellen på restaurering, renovering og transformation?
På kursusdagen kommer tre forskellige oplægsholder med deres bud på det spørgsmål.
Se uddybende program HER

Torsdag den 27. oktober 2016
1 - dags workshops RESTAURERING OG TRANSFORMATION med kort opsummering af teori
2A. Restaurering og transformation

Kursusdagen og workshoppen omhandler teorigrundlag for henholdsvis transformation og restaurering. Der afprøves nogle analysemetoder og resultaterne diskuteres. I workshoppen arbejdes med værdisætning, fænomenologisk registrering, formålsbestemt opmåling og analytisk tegning, bygningshistoriske spor.
Kursisterne får mulighed for at foretage og tidsbestemme en farveafdækning/ farvetrappesammen med en konservator.
Se uddybende program HER

Onsdag den 2. november 2016
03. ENERGIFORBEDRIG OG BÆREDYGTIGHED FOR ÆLDRE BYGNINGER – teori
Energiforbedringer på fredede- og bevaringsværdige bygninger kan være en udfordring, hvis man samtidig skal respektere husets bevaringsværdier, men i det store energiregnskab er det bevist, at en nænsom energioptimering af et eksisterende hus betaler sig bedre end at bygge et nulenergihus.
Kursusdagen omhandler både bæredygtighed i forbindelse med ældre bygninger samt prioriterede energiforbedringer lige fra energiforbedringer der ikke påvirker bevaringsværdierne, energiforbedringer der er synlige og kan være acceptable til energiforbedringer, der er helt uacceptable på denne kategori huse.
Se uddybende program HER

Torsdag den 10. november 2016
1 - dags workshops ENERGI OG BÆREDYGTIGHED med kort opsummering af teori
3A.
Alternative isoleringsmaterialer:
Det kan være svært at gennemskue de alternative isoleringsmaterialers egenskaber og ydeevne. Produkterne skal leve op til en række andre krav for at være egnede som isolering i huse, hvor fx brandsikkerhed og modstandsevne over for fugt og svamp, lydreduktion og miljømæssige belastninger også er nogle af de udfordringer, producenterne løbende arbejder med at forbedre. Alternative produkter kan ofte både bruges til efterisolering af eksisterende huse og til isolering af nybyggeri. Enkelte materialer stiller dog meget specifikke krav til selve konstruktionen af bygningen.
I workshoppen får kursisterne mulighed for selv at arbejde med en række af de nye alternative isoleringsmaterialer, høre om evt. faldgruber og få vareprøver med hjem.
Se uddybende program og tilmelding HER


Onsdag den 23. november 2016
04. INTERIØRER I ÆLDRE BYGNINGER – RESTAURERING OG MODRNISERING –teori
En indvendigistandsættelse eller nyindretning af et ældre hus bør altid foretages nænsomt og med det sigte, så vidt muligt at bevare de eksisterende og originale materialer og bygningsdele. Her er det også målet at få interiørerne til at fremtræde i harmoni med husets alder både i stilart, materialevalg og stoflighed.
Kursusdagen gennemgår en typisk interiørrestaurering og hvordan man griber den an lige fra forundersøgelser og dokumentation, evt. ansøgninger om tilskud, indretning af køkken og bad, samt materialerelaterede emner som behandling eller genskabelse af f.eks. indvendig pudsede vægge, lofter, gulve og overfladebehandlinger med farver der passer til husets alder og stilart.
Kursusdagen slutter med en kort optakt til de tre workshop om maler- snedker og stukkatørarbejder.
Se uddybende program og tilmelding HER

Torsdag den 24. november 2016
1 - dags workshops INTERIØR med kort opsummering af teori
4A. Malerarbejder - klassiske maleteknikker og forgyldning
(Martin Behrendt- Raadvad)
Limfarve til vægge, mosfarve til lofter, linoliemaling og temperarfarve til mur og træværk. Imitationsmaling, bestående af lasering, ådring og marmorering samt forgyldning på metal, træ og stuk er malerteknikker der ofte stilles spørgsmål til. Hvordan afrenses for gammel maling og hvilke materialer og teknikker anvendes ved en restaurering/ genopmaling?Hvordan kvalitetssikres arbejdet og hvad skal man se efter på et tilsyn?
Kursisterne får mulighed for selv at afprøve nogle af teknikkerne.
Se uddybende program og tilmelding HER

Torsdag den 01. december 2016
1 - dags workshops INTERIØR med kort opsummering af teori

4B. Snedkerarbejder –indvendige døre, gerichter, håndgelændere mm. (Kjell-Pedersen–CfB)

Snedkerdetaljer og inventar er yderst vigtigeelementer i et ældre hus. Generelt har de valgte profiltyper været gennemført i hele bygningen lige fra vinduer og døre til brystnings- og vægpaneler, og derfor er disse bygningsdetaljer vigtige spor at medtage i en bygningsarkæologisk undersøgelse som hjælp til en datering af både opførelsestidspunkt og evt. bygningsændringer. Da en restaureringsopgave på et fredet hus indebærer at der fremsendes blandt andet en redegørelse og en dokumentation for bygningshistorien til Slots- og Kulturstyrelsen, så er det meget vigtigt, at rådgiveren kan datere snedkerdetaljer og beskrive dem korrekt.
Hvordan kvalitetssikres arbejdet og hvad skal man se efter på et tilsyn?
I workshoppen dateres og beskrives snedkerprofiler, beslag mm og også træsorter, trækvaliterer og overfladebehandling vurderes og beskrives.
Kursisterne får mulighed for at trække profiler, lave korrekte snedkerreparationer og udlusninger eller at fremstille en ramme.
Se uddybende program og tilmelding HER

Torsdag en 19. januar 2017
1 - dags workshops INTERIØR med kort opsummering af teori
4C. Stukkatørarbejder -
(Rubin Stuk & Søn Aps.)
Stuk er en masse fremstillet af kridt, kalk og gips, der kan trækkes, drejes eller afformes. Stukkatørarbejder kan også anvendes udendørs til f.eks. facadeudsmykninger som gesimser, rosetter, friser og ornamenter eller til skulpturer som havebænke, fontæner og fuglebade. Her kan støbematerialet være både kalkmørtel, cement og beton.
Kursusdagen omhandler bevaring og nyfremstilling af stukelementer, samt restaurering og afrensning af eksisterende stuklofter. Workshoppen omhandler materialer, værktøj & de forskellige modeltyper. Hvordan kvalitetssikres arbejdet og hvad skal man se efter på et tilsyn?
Kursisterne får mulighed for selv at trække en stukgesimser på værkstedet og at dreje eller afforme en loftroset.
Se uddybende program og tilmelding HER

Torsdag den 02. februar 2017
05. BYGNINGSBEVARING - BYGNINGER OG KULTURMILJØER - teori
Kursusdagen omhandler bygningsbevaring i Danmark herunder lovgivning og principper for bygningsarbejder på både de fredede og de bevaringsværdige bygninger. Hvad er forskellen? Hvem gør hvad? Hvordan kan sagsbehandling og rådgivning af brugerne sikre, at myndighedernes krav og retningslinjer for sikring af bevaringsværdier føres ud i livet?

Nye fredninger og affredninger. Fredede bygninger – eksempler på sagsbehandling.
Bevaringsværdige bygninger. Eksempler på sagsbehandling / kommune.
Forskellige registreringsmetoder til kommune- og bevarende lokalplanlægning.
Se uddybende program og tilmelding HER