Center for Bygningsbevaring Logo

Kursus i bygningsbevaring i Grønland

Grønlands bygnings- og bebyggelseskultur deler sig, som noget ret unikt i verden, i fem relativt skrapt adskilte tidsperioder. Til trods for en del nedrivninger af ældre huse mange steder i Grønland, ligger der i de fleste byer og bygder markante og tydeligt genkendelige områder, hvor disse 5 perioder er klart aflæselige i alder, arkitektur, farver og oprindelig anvendelse. Dette mønster i bebyggelserne, og i de bedst bevarede bygninger, er meget vigtigt at opretholde, både af hensyn til stedets identitet og historie, og fordi de gamle bygninger udgør en smuk og enestående bygningskulturel helhed.

Huse fra især perioden før 2. Verdenskrig, er så gedigent og godt bygget af nøje udvalgte materialer, og løbende vedligeholdt gennem århundreder med tilsvarende gode materialer. Erfaringerne fra huse, der er istandsat gennem de senere år viser, at de er meget enkle og overkommelige at vedligeholde, hvis man anvender de rigtige materialer og metoder, medens de til gengæld hurtigt lider stor skade, hvis der benyttes forkerte materialer og metoder. Det samme gælder i forhold til energioptimering.

Baggrund
Mange rådgivere og teknikere ansat i museer, tegnestuer, kommuner, ejendomsselskaber m.m. oplever udfordringer med behandling af fredede og bevaringsværdige bygninger. Greenland Nationalmuseum and Archives og Center for Bygningsbevaring i Raadvad inviterer nu til tre komprimerede kursusdage, der tager udgangspunkt i disse udfordringer, og specielt målrettet de grønlandske forhold.

Formål
Det er målet at styrke kursusdeltagerne kompetencer i forhold till istandsættelsesprincipper, teknikker og traditionelle byggematerialer, og at deltagerne tilegner sig en faglig viden om de muligheder og udfordringer, der knytter sig til istandsættelse, renovering, restaurering, energioptimering og ombygning af fredede- og bevaringsværdige bygninger på Grønland.

Indhold
Kursusdagene er sammensat, så man starter med et kort historisk rids af den Grønlandske bygningskultur og dens udfordringer i dag, og dernæst handler kursusdagene om klassiske byggematerialer og metoder – fremstilling, egenskaber, anvendelse, vedligeholdelse mv. Den sidse kursusdag kommer ind på energiforbedring af ældre bygninger med respekt for bevaringsværdierne. Kan ældre bygninger energiforbedres til samme niveau som nye bygninger? Bevarings- og energisyn på ældre bygninger. Prioriterede energiforbedringer og dampspærrer, og isoleringsmetoder uden dampspærrer. Kursusdagene afvikles som en blanding af teori og praktik.
Case: Blandt andet den Blå Kirke i Sisimiut.

Kursusprogram
Læs og print kursusprogrammet HER
Læs og print kursusprogram på grønlandsk HER

Målgruppe
Rådgivere og teknikere ansat i museer, tegnestuer, kommuner, ejendomsselskaber mm, der jævnligt arbejder med den ældre fredede- og bevaringsværdige grønlandske bygningskultur.

Tid og sted
Tredages kursuset afholdes i NUUK i Grønland
Tirsdag den 3. oktober, onsdag den 04. oktober og torsdag den 05. Oktober 2017

Adresse
Stenpakhuset, Greenland National Museum & Archives, Hans Egedesvej 8, Box 145, 3900 Nuuk, Grønland
Workshop dag 2 og dag 3 afholdes i Bødkerværkstedet, Værkstedet og Det røde pakhus

NUUK bag museet

Indlægsholdere
Inge Bisgaard, arkitekt maa, Greenland National Museum & Archives
Søren Vadstrup, forskningslektor, Center for Bygningsbevaring & Kunstakademiets Arkitektskole
Anders Bæhr Nielsen, bygningssynsleder, Center for Bygningsbevaring

Pris
11.700 kr. for deltagelse i alle tre kursusdage.
Der udstedes kursusbevis.

Deltagere
Kursusdagene gennemføres med min. 18 deltagere


Tilmeldingsfrist

Tilmelding via Safeticket senest 15.09.2017 OBS! Begrænset antal pladser.

Kontaktperson
Anne Lindegaard, arkitekt maa, kursusleder, Center for Bygningsbevaring i Raadvad
Tlf. +45 45 96 99 90
E-mail: 

Kontaktperson på grønlandsk
Inge Bisgaard, Bygningsfaglig inspektør, Greenland National Museum & Archives
Tlf. +299 322622
E-mail: 

Kurset udbydes for og afholdes på
Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Greenland National Museum & Archives
Hans Egedesvej 8
3900 Nuuk, Greenland
Oqarasuaat / phone +299 322611

Kurset arrangeres af
Center for Bygningsbevaring i Raadvad
Raadvad 40
DK. 2800 Kgs. Lyngby, Danmark
Tlf. +45 45969990