Center for Bygningsbevaring Logo

Bøger om bygningsrestaurering skrevet af Centerets medarbejdere

Center for Bygningsbevarings medarbejdere har medvirket eller forfattet en række faglige publikationer om bevaring af bygninger og bymiljøer. Hovedparten sælges fra Byggecentrums Boghandel.

Bevaringsværdige Bygninger
"Bevaringsværdige bygninger - sikringer af bevaringsværdier" er en håndbog der bygger på mange års erfaringer med traditionelle materialer og metoder, anvendt på de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Håndbogen kan downloades gratis her (pdf)

Anvisninger til bygningsbevaring
Center for Bygningsbevaring har udarbejdet en række anvisninger til bygningsbevaring. Anvisningerne giver en konkret og grundig beskrivelse af, hvordan og med hvilke materialer et stykke arbejde skal udføres.
Se anvisninger her

Andet
'Information om Bygningsbevaring' er skrevet af landets førende eksperter på området og repræsenterer de dokumenteret bedste tekniske løsninger for huset, og dermed også den bedste sikring af husets bevaringsværdier. Centeret har revideret Informationsbladene i 2014.
Infomation om Bygningsbevaring

Dansk Byggeskik
Danskbyggeskik.dk er et bibliotek som skal sikre almen og let tilgængelig viden om tidligere byggetekniske forhold. PDF filer - af ældre bøger kan downloades gratis.
www.danskbyggeskik.dk 

Se samtlige titler her: Bibliotek