Center for Bygningsbevaring Logo

Arbejdsbeskrivelser

Center for Bygningsbevarings Anvisniger til bygningsbevaring kan suppleres med detaljerede Arbejdsbeskrivelser, der består af en punktopstillet udførelsesvejledning, inkl.materialespecifikationer og udfaldskriterier.

Disse kan f.eks. udleveres til de håndværkere, der skal udføre arbejdet eller tjene som udførelsesveskrivelse for eget arbejde.

Se et eksempel her: Arbejdsbeskrivelse: Maling af eksisterende udvendigt træ med linoliemaling.

Arbejdsbeskrivelser kan efter ønske suppleres med  'Generelle betingelser for alle fag', jf. AB92, der vedrører f.eks Udbudsform jf. AB 92, Arbejdets udførelse, Arbejdsledelse, Byggemøder, Tidsplan OSV.

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet nedennævnte Arbejdsbeskrivelser som dog skal tilpasses til det konkrete projekt. Det vil i de fleste tilfælde kræve at Centeret besigtiger og vurderer de aktuelle forhold på stedet, så vi kan sikre os, at det er de rigtige materialer og metoder, der anvendes. 

Arbejdsbeskrivelserne færdiggøres af Center for Bygningsbevaring mod honorar, men da grundbeskrivelserne er udarbejdet, sker det med et begrænset tidsforbrug.

Centerets Arbejdsbeskrivelser tilpasses det konkrete projekt. Modsat Anvisningerne, kan de ikke gøres generelle, da der ligger et meget større ansvar i de konkrete beskrivelser.

Som udgangspunkt skal der afsættes ca. 6 timer til besigtigelse på stedet inkl. rejsetid (alt efter rejseafstand). Herefter udarbejdes Arbejdesbeskrivelserne hvilket gennemsnitligt tager ca. 2 timer per stk., når man har grundinformationerne, så en typisk arbejdsanvisning vil koster ca. 14 timer x 1.000 kr = 14.000 kr + moms.

ARBEJDSBESKRIVELSER KAN  REKVIRERES  EFTER BESØG PÅ STEDET OG MOD  BETALING:

Generelle betingelser for arbejdets udførelse
AB-92
Generelle betingelser for alle fag
Oplæg til kontrakter med håndværksfirmaer

Murværk og facader
Restaurering af blank mur og terracotta
Restaurering af murede og pudsede facader
Overfladebehandling af murede og pudsede facader
Facadevask og facadeafrensning
Restaurering af facadedekorationer i puds, gips og kunststen
Restaurering af sandsten og natursten på facader
Restaurering af facadedekorationer i puds og cement (in English)

Træhuse og træbeklædninger
Restaurering af udvendige bræddebeklædninger
Overfladebehandling af træhuse
Efterisolering af træhuse

Bindingsværkshuse
Restaurering af bindingsværk med brændte mursten
Restaurering af bindingsværk med lertavl og lersten
Efterisolering af bindingsværksbygninger

Tage
Stråtage
Tegltage
Tagrender og nedløb
Murede skorstenspiber på ældre huse
Spåntage

Vinduer - istandsættelse, energiforbedring, nye vinduer
Restaurering af vinduer af træ
Energiforbedring af gamle trævinduer
Raadvad-Vinduet - arkitektonisk tilpassede vinduer af træ til ældre huse

Døre og porte
Restaurering af udvendige døre og porte

Smedejern og støbejern
Restaurering af smedejern
Restaurering af støbejern

Maling og overfladebehandling
Maling og overfladebehandling på udvendigt træ
Maling og overfladebehandling på indvendigt træ
Maling og overfladebehandling på udvendigt murværk og puds
Maling på udvendigt jern
Maling på indvendige vægge og lofter

Restaurering af interiører
Restaurering af stuklofter
Maling på indvendige vægge og lofter
Restaurering af indvendige døre, paneler osv.
Istandsættelse af gulve i ældre huse

English
Conservation of Plaster Architecture on Facades