Logo

Center for Bygningsbevaring i Raadvad er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring, der har specialiseret sig i fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. 

Center for Bygningsbevaring tilbyder kurser og uvildig teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til statslige- og kommunale myndigheder, rådgivere, håndværkere og private husejere, samt som specialrådgiver for  tegnestuer og rådgivere. 
 
Center for Bygningsbevarings ydelser retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt mere almindelige by- og landhuse. 


 
Kurser for professionelle og private

Centrets kurser spænder bredt, fra få dag til efteruddannelser der forløber over mange måneder og med indhold fra materialer til bygningsarkæologi, kulturmiljøer og til de nyeste forskningsresultater inden for blandt andet energiberegning og lydisolering af vinduer.
Læs om efteruddannelsen i bygningsbevaring her

Bygningssyn
Specialuddannede bygningssynshåndværkere gennemgår bygningen og udarbejder en prioriteret vedligeholdelsesplan for fem år. Kunderne omfatter både statslige styrelser, kommuner, virksomheder, ejer- og andelsboligforeninger samt private husejere.
Læs mere om vores bygningssyn her

Bygningsrådgivning
Center for Bygningsbevaring har som af sine vigtigste kendemærker et klart formuleret restaurerings-kodex - Nænsom Bygningsbevaring. Al rådgivning fra centret sker ud fra denne grundholdning. 
Læs mere om Centerets restaureringskodex her

Viden om vinduer
Center for bygningsbevaring har en meget omfattende viden om vinduer.
Læs mere om vinduer her

Senest revideret 25.02.2015