Logo

Center for Bygningsbevaring tilbyder uvildig teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til statslige- og kommunale myndigheder, andre rådgivere, håndværkere og private husejere.
 
Center for Bygningsbevarings ydelser retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt almindelige by- og landhuse. 

Kursusrækken: Bygningsbevaring - teori og praksis  2015
Center for Bygningsbevaring og Arkitekternes Efteruddannelse inviterer nu til en kursusrække, der tager udgangspunkt i de udfordringer, som mange rådgivere og teknikere ansat i private tegnestuer, statslige myndigheder, museer m.m. oplever med behandling af fredede og bevaringsværdige bygninger. Formålet med kursforløbet er at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer.
Læs mere om kursusrække og tilmeld dig her.
 

Forårstilbud til husejerne. 
Rådgivning og anvisningsblade.
Gør dit hus forårsklart på den rigtige måde - 6 gode råd
Læs mere om Raadvads anvisningsblade

Bygningsrådgivning, forårstjek eller køberrådgivning ved huskøb.
Specialuddannede bygningssynsfolk kan bestilles til at udføre et forårstjek af huset og eventuelt udarbejde en skriftlig prioriteret handlingsplan for fremtidig vedligeholdelse og istandsættelse.
Bygningssynsfolkene tilbyder tillige uvildig mundtlig hjælp og vejledning i forbindlese med et huskøb.
Læs mere om Raadvads Bygningssyn her

Center for Bygningsbevaring har som af sine vigtigste kendemærker et klart formuleret restaureringskodex "Nænsom Bygningsbevaring" og al rådgivning fra centret sker ud fra denne grundholdning. 
Læs mere om Centerets restaureringskodex her

Senest revideret 28.08.2015