Logo

Center for Bygningsbevaring i Raadvad er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring, der har specialiseret sig i fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. 

Center for Bygningsbevaring tilbyder uvildig teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til statslige- og kommunale myndigheder, andre rådgivere, håndværkere og private husejere.
 
Center for Bygningsbevarings ydelser retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt almindelige by- og landhuse. 

Forårstilbud til husejerne. 
Rådgivning og anvisningsblade.
Gør dit hus forårsklart på den rigtige måde - 6 gode råd
Læs mere om Raadvads anvisningsblade

Bygningsrådgivning, forårstjek eller køberrådgivning ved huskøb.
Specialuddannede bygningssynsfolk kan bestilles til at udføre et forårstjek af huset og eventuelt udarbejde en skriftlig prioriteret handlingsplan for fremtidig vedligeholdelse og istandsættelse.
Bygningssynsfolkene tilbyder tillige uvildig mundtlig hjælp og vejledning i forbindlese med et huskøb.
Læs mere om Raadvads Bygningssyn her

Center for Bygningsbevaring har som af sine vigtigste kendemærker et klart formuleret restaureringskodex "Nænsom Bygningsbevaring" og al rådgivning fra centret sker ud fra denne grundholdning. 
Læs mere om Centerets restaureringskodex her

Senest revideret 27.05.2015